• Sekretariat: 34 353 85 05
 • Dowódca Zmiany: 34 353 85 05
 • Dział Organizacyjny: 34 353 85 05
 • Dział Kadr: 34 353 85 05
 • Dział Penitencjarny: 34 353 85 05
 • Dział Ochrony: 34 353 85 05
 • Dział Ewidencji: 34 353 85 05
 • Dział Kwatermistrzowski: 34 353 85 05
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 353 85 05
 • Dział Łączności i Informatyki: 34 353 85 05
 • Dział Finansowy: 34 353 85 05
 • Służba Zdrowia: 34 353 85 05
 • Rekrutacja: 519 664 197
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej