• Sekretariat: 34 353 85 05 wewn. 103
 • Dowódca Zmiany: 34 353 85 05 wewn. 202
 • Dział Organizacyjny: 34 353 85 05 wewn. 107
 • Dział Kadr: 34 353 85 05 wewn. 600
 • Dział Penitencjarny: 34 353 85 05 wewn. 300
 • Dział Ochrony: 34 353 85 05 wewn. 200
 • Dział Ewidencji: 34 353 85 05 wewn. 700
 • Dział Kwatermistrzowski: 34 353 85 05 wewn. 400
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 353 85 05 wewn. 150
 • Dział Łączności i Informatyki: 34 353 85 05 wewn. 120
 • Dział Finansowy: 34 353 85 05 wewn. 500
 • Służba Zdrowia: 34 353 85 05 wewn. 170
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej