• Sekretariat: (25) 785-13-00
 • Dowódca Zmiany: (25) 785-13-19
 • Dział Organizacyjny: (25) 785-13-09
 • Dział Kadr: (25) 785-13-07
 • Dział Penitencjarny: (25) 785-13-02
 • Dział Ochrony: (25) 785-13-01
 • Dział Ewidencji: Kierownik (25) 785-13-04 / Statystyka (25) 785-13-54 / Transporty / Czynności Procesowe (25) 785-13-13/ Przyjęcia (25) 785-14-02
 • Dział Kwatermistrzowski: (25) 785-13-06
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (25) 785-13-52
 • Dział Łączności i Informatyki: (25) 785-13-18
 • Dział Finansowy: Główny Księgowy (25) 785-13-05 / Budżet (25) 785-13-25 / Depozyt (25) 785-13-37
 • Służba Zdrowia: (25) 785-13-08
 • Oddział Terapeutyczny: (25) 785-13-03
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej