Sekretariat - tel. 65 54 68 500; fax. 65 54 54 266

Dowódca Zmiany - 65 54 68 510

Dział Organizacyjny - 65 54 68 507

Dział Kadr - 65 54 68 505

Dział Penitencjarny - 65 54 68 525

Dział Ochrony - 65 54 68 512

Dział Ewidencji - 65 54 68 534

Dział Kwatermistrzowski - 65 54 68 550

Dział Zatrudnienia Osadzonych - 65 54 68 509

Dział Łączności i Informatyki - 65 54 68 555

Dział Finansowy - 65 54 68 540

Służba Zdrowia - 65 54 68 520

Dział Terapeutyczny - 65 54 68 506

Dział Dozoru Elektronicznego - 65 54 68 524

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej