• Sekretariat: 29 764 89 18, fax 29 764 89 29
 • Dowódca Zmiany: 29 764 89 15, fax 29 764 89 28
 • Dział Organizacyjny: 29 764 81 12, fax 29 764 89 24
 • Dział Kadr: 29 764 89 20, 29 764 89 21
 • Dział Penitencjarny: 29 764 89 11, 29 764 89 12
 • Dział Ochrony: 29 764 89 17, 29 764 81 02; System Dozoru Elektronicznego 29 764 81 11
 • Dział Ewidencji: 29 764 89 14, 29 764 89 13
 • Dział Kwatermistrzowski: 29 764 81 09, 29 764 89 23
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 29 764 89 26, BHP 29 764 89 27
 • Dział Łączności i Informatyki: 29 764 89 16
 • Dział Finansowy: 29 764 89 19, 29 764 81 05, 29 764 81 04
 • Służba Zdrowia: 29 764 42 22 wew. 1217, 29 764 81 13
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej