• Sekretariat: 16 675 22 20
 • Dowódca Zmiany: 16 675 22 30
 • Dział Kadr: 16 675 22 23
 • Dział Penitencjarny: 16 675 22 27
 • Dział Ochrony: 16 675 22 32
 • Dział Ewidencji: 16 675 22 35 / 16 675 22 36
 • Dział Kwatermistrzowski: 16 675 22 29
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 16 675 22 34
 • Dział Łączności i Informatyki: 16 675 22 33 / 16 675 22 34
 • Dział Finansowy: 16 675 22 26
 • Służba Zdrowia: 16 675 22 24
 • Dział Terapeutyczny: 16 675 22 20 wew. 249
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej