• Sekretariat: 16 675 22 20
  • Dowódca Zmiany: 16 675 22 30
  • Dział Kadr: 16 675 22 23
  • Dział Penitencjarny: 16 675 22 27
  • Dział Ochrony: 16 675 22 32
  • Dział Ewidencji: 16 675 22 35 / 16 675 22 36
  • Dział Kwatermistrzowski: 16 675 22 29
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 16 675 22 34
  • Dział Łączności i Informatyki: 16 675 22 33 / 16 675 22 34
  • Dział Finansowy: 16 675 22 26
  • Służba Zdrowia: 16 675 22 24
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej