Sekretariat: (52) 587-43-10

Dowódca Zmiany: (52) 587-42-00

Dział Organizacyjny: (52) 587-43-08

Dział Kadr: (52) 587-44-33

Dział Penitencjarny: (52) 587-43-19

Dział Ochrony: (52) 587-43-11

Dział Ewidencji: (52) 587-43-80

Dział Kwatermistrzowski: (52) 587-42-15

Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 587-43-73

Dział Łączności i Informatyki: (52) 587-43-40

Dział Finansowy: (52) 587-42-30

Służba Zdrowia: (52) 587-42-63

Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (52) 587-43-56

Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo: (52) 587-42-72

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej