• Sekretariat: 24 23 50 200
 • Dowódca Zmiany: 24 23 50 290
 • Dział Organizacyjny: 24 23 50 243,244
 • Dział Kadr: Kierownik 24 23 50 209 / Kadry 239 / Kadry 240
 • Dział Penitencjarny: 24 23 50 210
 • Dział Ochrony: 24 23 50 207
 • Dział Ewidencji: Kierownik 24 23 50 212 / Transporty 260 / Przyjęcia i zwolnienia 261/ Statystyka 259
 • Dział Kwatermistrzowski: Kierownik 24 23 50 205 / Z-ca kierownika 206
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 24 23 50 245
 • Dział Łączności i Informatyki: 24 23 50 231, 232,233
 • Dział Finansowy: Główny Księgowy 24 23 50 215 / Budżet 272 / Sprawy finansowe osadzonych 278,279,271 / Płace 274
 • Służba Zdrowia: 24 23 50 214
 • Dział Terapeutyczny: 24 23 50 213
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego: 24 23 50 277
 • Kantyna: 24 23 50 275 ; e-mail: kantyna-zk.plock@igbmazovia.pl
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej