• Sekretariat: 24 23 50 242
 • Dowódca Zmiany: 24 23 50 290
 • Dział Organizacyjny: 24 23 50 243,244
 • Dział Kadr: 24 23 50 209 kierownik, 239 kadry, 240 kadry
 • Dział Penitencjarny: 24 23 50 210
 • Dział Ochrony: 24 23 50 207
 • Dział Ewidencji: 24 23 50 212 kierownik/ 260 transporty/ 261 przyjęcia i zwolnienia/ 259 statystyka
 • Dział Kwatermistrzowski: 24 23 50 205 kierownik/ 206 z-ca kierownika
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 24 23 50 245
 • Dział Łączności i Informatyki: 24 23 50 231, 232,233
 • Dział Finansowy: 24 23 50 215 Główny Księgowy/ 272 Budżet / 271 Depozyty osadzonych / 274 Płace
 • Służba Zdrowia: 24 23 50 214
 • Dział Terapeutyczny: 24 23 50 213
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego: 24 23 50 277
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej