• Sekretariat: 41 357 66 00
 • Dowódca Zmiany: 41 357 66 22 / 41 357 66 23
 • Dział Organizacyjny: 41 357 66 61
 • Dział Kadr: 41 357 66 24
 • Dział Penitencjarny: 41 357 66 38
 • Dział Ochrony: 41 357 66 70 / 41 357 66 10
 • Dział Ewidencji: 41 357 66 08 / 41 357 66 09
 • Dział Kwatermistrzowski: 41 357 66 78 / 41 357 66 79
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 41 357 66 43
 • Dział Łączności i Informatyki: 41 357 66 71
 • Dział Finansowy: 41 357 66 73
 • Służba Zdrowia: 41 357 66 67
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej