Sekretariat: 41 357 66 00

Dowódca Zmiany: 41 357 66 23

Dział Organizacyjny: 41 357 66 61

Dział Kadr: 41 357 66 24

Dział Penitencjarny: 41 357 66 28

Dział Ochrony: 41 357 66 70 / 41 357 66 10

Dział Dozoru Elektronicznego: 41 357 66 82

Dział Ewidencji: 41 357 66 06 / 41 357 66 09

Dział Kwatermistrzowski: 41 357 66 30 / 41 357 66 76

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 41 357 66 36

Dział Łączności i Informatyki: 41 357 66 81

Dział Finansowy: 41 357 66 47

Służba Zdrowia: 41 357 66 20

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej