• Sekretariat: 713980701
  • Dowódca Zmiany: 713980700
  • Dział Kadr: 713980703
  • Dział Penitencjarny: 713980715, DZIAŁ TERAPEUTYCZNY 713980711
  • Dział Ochrony: 713980702
  • Dział Ewidencji: 713980706
  • Dział Kwatermistrzowski: 713980705
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 713980700
  • Dział Łączności i Informatyki: 713980704
  • Dział Finansowy: 713980708
  • Służba Zdrowia: 713980719
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej