• Sekretariat: 71 327 26 25
  • Dowódca Zmiany: 71 327 26 00 wewn. 111
  • Dział Kadr: 71 327 26 26
  • Dział Penitencjarny: 71 327 26 63 DZIAŁ TERAPEUTYCZNY 71 398 07 05
  • Dział Ochrony: 71 327 26 51
  • Dział Ewidencji: 71 327 26 44
  • Dział Kwatermistrzowski: 71 327 26 72
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 327 26 29
  • Dział Łączności i Informatyki: 71 327 26 30
  • Dział Finansowy: 71 327 26 35
  • Służba Zdrowia: 71 327 26 80
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej