• Sekretariat: 77 433 24 71 wewn. 230
  • Dowódca Zmiany: 77 433 24 71 wewn. 200
  • Dział Kadr: 77 433 24 71 wewn. 269
  • Dział Penitencjarny: 77 433 24 71 wewn. 320
  • Dział Ochrony: 77 433 24 71 wewn. 212
  • Dział Ewidencji: 77 433 24 71 wewn. 232/233
  • Dział Kwatermistrzowski: 77 433 24 71 wewn. 214
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 433 24 71 wewn. 203
  • Dział Łączności i Informatyki: 77 433 24 71 wewn. 254/354
  • Dział Finansowy: 77 433 24 71 wewn. 215
  • Służba Zdrowia: 77 433 24 71 wewn. 235
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej