Sekretariat:      14 612 85 97
Faks:      14 612 85 69
Dowódca Zmiany:     14 612 85 33
Stanowisko ds. Organizacyjnych:     14 612 85 87 wewn. 512
Stanowisko ds. Kadr:     14 612 80 08
Dział Penitencjarny:     14 612 85 87 wewn. 225
Dział Ochrony:     14 612 85 87 wewn. 290
Dział Ewidencji:     14  612 85 86
Dział Kwatermistrzowski:     14  612 85 66
Stanowisko ds. Zatrudnienia Osadzonych:      14  612 85 87 wewn. 511
Stanowisko ds. Łączności:     14 612 85 87 wewn. 200
Stanowisko ds. Informatyki:     14 612 85 87 wewn. 650
Dział Finansowy:     14 612 85 87 wewn. 205 lub 291
Służba Zdrowia:     14  612 85 87 wewn. 265                                                                                     

Dział Terapeutyczny: 14  612 85 87 wewn. 616

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej