Widzenia: 14 662 06 95,

Sekretariat: 14 662 06 00,

Faks: 14 612 85 69,

Dowódca Zmiany: 14 662 06 01,

Faks Stanowisko Dowodzenia: 14 662 06 69,

Stanowisko ds. Organizacyjnych: 14 662 06 20,

Dział Kadr: 14 662 06 10, 14 662 06 12,

Dział Penitencjarny: 14 662 06 25,

Dział Ochrony: 14 662 06 02,

Dział Ewidencji: 14 662 06 63,

Dział Kwatermistrzowski: 14 662 06 70,

Stanowisko ds. Zatrudnienia Osadzonych: 14 662 06 05,

Stanowisko ds. BHP: 14 662 06 06

Stanowisko ds. Łączności: 14 662 06 62,

Stanowisko ds. Informatyki: 14 662 06 61,

Dział Finansowy: 14 662 06 40, 14 662 06 41,

Służba Zdrowia: 14 662 06 30,

Dział Terapeutyczny: 14 662 06 50,

Centrum Kształcenia Ustawicznego: 14 662 06 99,

Dział Dozoru Elektronicznego: 14 662 06 94,

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej