• Sekretariat: 91 432 66 05
 • Dowódca Zmiany: 91 432 66 01
 • Dział Organizacyjny: 91 432 66 11
 • Dział Kadr: 91 432 66 06
 • Dział Penitencjarny: 91 432 66 15
 • Dział Ochrony: 91 432 66 14
 • Dział Ewidencji: 91 432 66 20
 • Dział Kwatermistrzowski: 91 432 66 10
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 91 432 66 28
 • Dział Łączności i Informatyki: 91 432 66 30
 • Dział Finansowy: 91 432 66 36
 • Służba Zdrowia: 91 432 66 18
 • Dział Terapeutyczny: 91 432 66 17
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej