• Sekretariat: 16 671 57 46 / fax 16 671 53 80
 • Dowódca Zmiany: 16 671 59 71 / fax 16 651 57 44
 • Dział Organizacyjny: 16 671 57 46
 • Dział Kadr: 16 671 59 75
 • Dział Penitencjarny: 16 671 59 69
 • Dział Ochrony: 16 671 59 81 / 671 59 82
 • Dział Ewidencji: 16 671 59 78 / 671 59 95
 • Dział Kwatermistrzowski: 16 671 59 83 / 671 59 84
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 16 671 59 77
 • Dział Łączności i Informatyki: 16 671 59 88
 • Dział Finansowy: 16 671 59 73 / 16 671 59 74
 • Służba Zdrowia: 16 671 59 85
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej