• Sekretariat: 55 646 05 00
 • Dowódca Zmiany: 55 646 05 28
 • Dział Organizacyjny: 55 646 05 05
 • Dział Kadr: 55 646 05 02 / 55 6460503
 • Dział Penitencjarny: 55 646 05 17 / 55 646 05 09 / 55 646 05 24/ 55 277 87 54 / 55 646 05 25 / 55 277 87 55 / 55 646 05 26 / 55 277 87 56
 • Dział Ochrony: 55 646 05 06 / 55 646 05 07
 • Dział Ewidencji: 55 646 05 16 / 55 646 05 18 / 55 646 05 19 / 55 277 87 81
 • Dział Kwatermistrzowski: 55 646 05 20
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 55 646 05 04
 • Dział Łączności i Informatyki: 55 646 05 27 / 55 277 87 61
 • Dział Finansowy: 55 646-05-13
 • Służba Zdrowia: 55 646-05-10 / 55 646-05-11
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej