Sekretariat: 68 32 84 008; fax: 68 32 76 640

Dowódca Zmiany: 68 32 84 001

Dział Organizacyjny: 68 32 84 009

Rzecznik Prasowy: 68 32 29 408

Dział Kadr: 68 32 84 006; 68 32 84 005

Audytor Wewnętrzny: 68 32 84 024

Dział Penitencjarny: 68 32 84 025

Dział Ochrony: 68 32 84 030

Dział Ewidencji: 68 32 84 018

Dział Kwatermistrzowski: 68 32 29 411

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 68 32 84 011

Dział Łączności i Informatyki: 68 32 29 401

Dział Finansowy: 68 32 84 014

Służba Zdrowia: 68 32 84 037

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej