Sekretariat - (61) 8 111 450; fax: (61) 8 111 455

Dowódca zmiany - (61) 8 111 453

Dział Kadr - (61) 8 111 454

Dział Ewidencji - (61) 8 111 478

Dział Ochrony - (61) 8 111 482

Dział Penitencjarny -  (61) 8 111 459

Zatrudnienie osadzonych - (61) 8 111 480, (61) 8 111 494

Dział Finansowy - (61) 8 111 473

Dział Kwatermistrzowski - (61) 8 111 465

Stanowisko ds. BHP - (61) 8 111 481

Dział informatyki i łączności - (61) 8 111 456

Dział organizacyjno-prawny - (61) 8 111 479

Inspektor ochrony danych - (61) 8 658 250

Służba Zdrowia - (61) 8 111 487

Rzecznik prasowy - (61) 8 658 299

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej