• Sekretariat: 94 347 52 01
 • Dowódca Zmiany: 94 347 52 00
 • Dział Kadr: 94 347 52 10
 • Dział Penitencjarny: 94 347 52 70
 • Dział Ochrony: 94 347 52 50
 • Dział Ewidencji: 94 347 52 21
 • Dział Kwatermistrzowski: 94 347 52 30
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 347 52 27
 • Dział Łączności i Informatyki: 94 347 52 15
 • Dział Finansowy: 94 347 52 40
 • Służba Zdrowia: 94 347 52 47
 • Oddział terapeutyczny: 94 347 52 80
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej