• Dowódca Zmiany: 94 347 52 00
  • Dział Kadr: 94 347 52 10
  • Dział Penitencjarny: 94 347 52 70
  • Dział Ochrony: 94 347 52 50
  • Dział Ewidencji: 94 347 52 21
  • Dział Kwatermistrzowski: 94 347 52 30
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 347 52 27
  • Dział Łączności i Informatyki: 94 347 52 15
  • Dział Finansowy: 94 347 52 40
  • Służba Zdrowia: 94 347 52 47
  • Oddział terapeutyczny: 94 347 52 80
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej