• Sekretariat: (52) 382-09-21
 • Dowódca Zmiany: (52) 382-09-12
 • Dział Organizacyjny: (52) 382-09-18
 • Dział Kadr: (52) 382-09-22 / (52) 382-09-26
 • Dział Penitencjarny: (52) 382-09-23
 • Dział Ochrony: (52) 382-09-08
 • Dział Ewidencji: (52) 382-09-06 / (52) 382-09-07 / (52) 382-09-13
 • Dział Kwatermistrzowski: (52) 382-09-03 / (52) 382-09-09
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 382-09-17
 • Dział Łączności i Informatyki: (52) 382-09-01
 • Dział Finansowy: (52) 382-09-37 / (52) 382-09-25
 • Służba Zdrowia: (52) 382-09-02 / (52) 382-09-36
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo: (52) 382-09-38
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej