• Sekretariat: 77 447 20 70 / 77 447 20 71 / 77 447 20 72 wewn. 16
 • Dowódca Zmiany: 77 447 20 70 wewn. 39
 • Dział Organizacyjny: 77 447 20 70 wewn. 55
 • Dział Kadr: 77 447 20 70 wewn. 11
 • Dział Penitencjarny: 77 447 20 70 wewn. 54
 • Dział Ochrony: 77 447 20 70 wewn. 20
 • Dział Ewidencji: 77 447 20 70 wewn. 45-47
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 447 20 70 wewn. 41 lub 80
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 447 20 70 wewn. 43
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 447 20 70 wewn. 18
 • Dział Finansowy: 77 447 20 70 wewn. 38 lub 40
 • Służba Zdrowia: 77 447 20 70 wewn. 14 lub 65
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej