• Sekretariat: 77 417 22 50
 • Dowódca Zmiany: 77 417 69 27
 • Dział Organizacyjny: 77 417 69 06
 • Dział Kadr: 77 417 69 04, 77 417 69 05
 • Dział Penitencjarny: 77 417 69 40
 • Dział Ochrony: 77 417 69 22
 • Dział Ewidencji: 77 417 69 31, 77 417 69 32, 77 417 69 33
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 417 69 16, 77 417 69 17
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 417 69 20, 77 417 69 21
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 417 22 50
 • Dział Finansowy: 77 417 69 10 , 77 417 69 08, 77 417 69 11
 • Służba Zdrowia: 77 417 69 50
 • Rekrutacja: 519 664 197
 • Widzenia: 77 417 22 50, 77 417 69 40, 77 417 69 19
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej