• Sekretariat: 74 865 18 00
 • Dowódca Zmiany: 74 865 18 11
 • Dział Organizacyjny: 74 865 18 22
 • Dział Kadr: 74 865 18 07
 • Dział Penitencjarny: 74 865 18 61
 • Dział Ochrony: 74 865 18 08
 • Dział Ewidencji: 74 865 18 92
 • Dział Kwatermistrzowski: 74 865 18 32
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 74 865 18 58
 • Dział Łączności i Informatyki: 74 865 18 55
 • Dział Finansowy: 74 865 18 54
 • Służba Zdrowia: 74 865 18 85
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej