• Sekretariat: 89 761 74 83
 • Dowódca Zmiany: 89 761 75 85
 • Dział Organizacyjny: 89 761 74 49
 • Dział Kadr: 89 761 74 92, 89 761 74 94
 • Dział Penitencjarny: 89 761 74 81
 • Dział Ochrony: 89 761 74 12
 • Dział Ewidencji: 89 761 74 75, 89 761 74 72
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 761 74 61
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 761 74 90
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 761 74 14, 89 761 75 00
 • Dział Finansowy: 89 761 74 53, 89 761 74 13
 • Służba Zdrowia: 89 761 75 26
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej