• Sekretariat: 32 475 92 40 fax 32 474 37 64
 • Dowódca Zmiany: 32 475 92 50 fax 32 471 13 82
 • Dział Organizacyjny: 32 475 92 65
 • Dział Kadr: 32 475 92 61
 • Dział Penitencjarny: 32 475 92 51
 • Dział Ochrony: 32 475 92 31
 • Dział Ewidencji: 32 475 92 35
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 475 92 55
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 475 92 63
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 475 92 60
 • Dział Finansowy: 32 475 92 45
 • Służba Zdrowia: 32 475 92 66
 • Dział terapeutyczny: 32 475 92 54
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej