• Sekretariat: Telefon: 13 443 58 60, Fax: 13 443 58 61
 • Dowódca Zmiany: Telefon: 13 443 58 70, Fax 13 443 58 71
 • Dział Kadr: 13 443 58 64
 • Dział Penitencjarny: 13 443 58 78, 13 443 58 80, 13 443 58 77, 13 443 58 83
 • Dział Ochrony: 13 443 58 73, 13 443 58 72, 13 443 58 74
 • Dział Ewidencji: 13 443 58 90, 13 443 58 91
 • Dział Kwatermistrzowski: 13 443 58 85, 13 443 58 86, 13 443 58 88, 13 443 58 84
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 443 58 62
 • Dział Łączności i Informatyki: 13 443 58 97
 • Dział Finansowy: 13 443 58 65, 13 443 58 66, 13 443 58 67
 • Służba Zdrowia: 13 443 58 95
 • Oddział terapeutyczny: 13 443 58 81, 13 443 58 82
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej