Sekretariat: (52) 354-12-13

Dowódca Zmiany: (52) 354-12-38, (52) 354-12-65

Dział Organizacyjny: (52) 354-12-15

Dział Kadr: (52) 354-12-14, (52) 354-12-28

Dział Penitencjarny: (52) 354-12-47

Dział Ochrony: (52) 354-12-36, (52) 354-12-56

Dział Ewidencji: (52) 354-12-31

Dział Kwatermistrzowski: (52) 354-12-22

Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 354-12-32, (52) 354-12-10 w. 274

Zespół Informatyki i Łączności: (52) 354-12-45, (52) 354-12-62

Dział Finansowy: (52) 354-12-19

Służba Zdrowia: (52) 354-12-34, (52) 354-12-35

Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (52) 354-12-70

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej