Widzenia: 84 665 70 02

Kantyna: 84 543 10 17

Sekretariat: 84 696 69 00

Fax: 84 696 33 54

Dowódca Zmiany: 84 696 69 08

Stanowisko Dowodzenia: 84 696 69 19

Dział Ewidencji: 84 696 69 04

Dział Organizacyjno - prawny: 84 696 69 47

Dział Kadr: 84 696 69 07

Radca Prawny: 84 696 69 27

Dział Penitencjarny: 84 696 69 05

Dział Ochrony: 84 696 69 13

Dział Kwatermistrzowski: 84 696 69 14

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 84 696 69 18

Stanowisko ds. BHP: 84 696 69 31

Dział Łączności i Informatyki: 84 696 69 16

Dział Finansowy: 84 696 69 10

Służba Zdrowia: 84 696 69 01

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej