• Sekretariat: 58 766 93 00
 • Dowódca Zmiany: 58 766 93 40
 • Dział Organizacyjny: 58 766 93 06
 • Dział Kadr: 58 766 93 04
 • Dział Penitencjarny: 58 766 93 50 / 58 766 93 17
 • Dział Ochrony: 58 766-93-30
 • Dział Ewidencji: 58 766 93 10 / 58 766 93 13 / 58 766 93 14
 • Dział Kwatermistrzowski: 58 766 93 70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 58 766 93 05
 • Dział Łączności i Informatyki: 58 766 93 90
 • Dział Finansowy: 58 766 93 20
 • Służba Zdrowia: 58 766 93 25
 • Oddział terapeutyczny: 58 766 93 60
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej