• Sekretariat: 24 388 00 00
 • Dowódca Zmiany: tel. 24 388 01 00, fax 24 388 00 99
 • Dział Organizacyjny: 24 388 00 06
 • Dział Kadr: 24 388 00 05
 • Dział Penitencjarny: 24 388 00 50
 • Dział Ochrony: 24 388 00 10
 • Dział Ewidencji: 24 388 00 80
 • Dział Kwatermistrzowski: 24 388 00 30
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 24 388 00 88
 • Dział Łączności i Informatyki: 24 388 00 15
 • Dział Finansowy: 24 388 00 20
 • Służba Zdrowia: 24 388 00 90
 • Dział Terapeutyczny: 24 388 00 70
 • Rekrutacja: 24 388 00 07 / 24 388 00 05 / 24 388 01 45
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej