• Sekretariat: 89 754 38 31
 • Dowódca Zmiany: 89 754 38 31
 • Dział Organizacyjny: 89 754 38 31
 • Dział Kadr: 89 754 38 31
 • Dział Penitencjarny: 89 754 38 31
 • Dział Ochrony: 89 754 38 31
 • Dział Ewidencji: 89 754 38 31
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 754 38 31
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 754 38 31
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 754 38 31
 • Dział Finansowy: 89 754 38 31
 • Służba Zdrowia: 89 754 38 31
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej