• Sekretariat: 77 444 32 00 do 04 wewn. 250
 • Dowódca Zmiany: 77 444 32 00 do 04 wewn. 200
 • Dział Organizacyjny: 77 444 32 00 do 04 wewn. 222
 • Dział Kadr: 77 444 32 00 do 04 wewn. 251
 • Dział Penitencjarny: 77 444 32 00 do 04 wewn. 260
 • Dział Ochrony: 77 444 32 00 do 04 wewn. 211
 • Dział Ewidencji: 77 444 32 00 do 04 wewn. 320
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 444 32 00 do 04 wewn. 300
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 444 32 00 do 04 wewn. 259
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 444 32 00 do 04 wewn. 257
 • Dział Finansowy: 77 444 32 00 do 04 wewn. 330
 • Służba Zdrowia: 77 444 32 00 do 04 wewn. 230
 • Oddział Terapeutyczny: 77 444 32 00 do 04 wew. 110
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej