• Sekretariat: 83 344 75 00
  • Dowódca Zmiany: 83 344 75 28
  • Dział Kadr: 83 344 75 08
  • Dział Penitencjarny: 83 344 75 11
  • Dział Ochrony: 83 344 75 01
  • Dział Ewidencji: 83 344 75 03
  • Dział Kwatermistrzowski: 83 344 75 12
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 83 344 75 06
  • Dział Łączności i Informatyki: 83 344 75 19
  • Dział Finansowy: 83 344 75 15
  • Służba Zdrowia: 83 344 75 07
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej