• Sekretariat: 89 532 87 01 / Fax 89 532 87 46
 • Dowódca Zmiany: 89 532 87 00
 • Dział Organizacyjny: 89 532 87 37, 89 532 87 38
 • Dział Kadr: 89 532 87 11
 • Dział Penitencjarny: 89 532 87 05
 • Dział Ochrony: 89 532 87 07, 89 532 87 08
 • Dział Ewidencji: 89 532 87 14, 89 532 87 13 / Fax 89 532 87 51
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 532 87 25, 89 532 87 26 / Fax 89 532 87 41
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 532 87 00
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 532 87 33
 • Dział Finansowy: 89 532 87 22
 • Służba Zdrowia: 89 532 87 00
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej