• Sekretariat: (48) 62-11-250
  • Dowódca Zmiany: (48) 62-11-257
  • Dział Kadr: (48) 62-11-261
  • Dział Penitencjarny: (48) 62-11-255
  • Dział Ochrony: (48) 62-11-252
  • Dział Ewidencji: (48) 62-11-259
  • Dział Kwatermistrzowski: (48) 62-11-251
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 62-11-263
  • Dział Łączności i Informatyki: (48) 62-11-269
  • Dział Finansowy: (48) 62-11-260
  • Służba Zdrowia: (48) 62-11-264
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej