• Sekretariat: 13 467 70 49
 • Dowódca Zmiany: 13 467 70 49 w.114
 • Dział Organizacyjny: 13 467 70 49 w.105
 • Dział Kadr: 13 467 70 49 w.103,104
 • Dział Penitencjarny: 13 467 70 49 w.160,161
 • Dział Ochrony: 13 467 70 49 w.110,111
 • Dział Ewidencji: 13 467 70 49 w.150,151
 • Dział Kwatermistrzowski: 13 467 70 49 w.140,141
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 467 70 49 w.167
 • Dział Łączności i Informatyki: 13 467 70 49 w.148
 • Dział Finansowy: 13 467 70 49 w.130,131
 • Służba Zdrowia: 13 467 70 49 w.170
 • Oddział terapeutyczny: 13 466 35 14 w.230,236
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej