• Sekretariat: 94 316 08 23 Fax: 94 318 76 80
 • Dowódca Zmiany: 94 316 08 20 wew. 2 Fax: 94 318 78 91
 • Dział Organizacyjny: 94 316 08 64
 • Dział Kadr: 94 316 08 24
 • Dział Penitencjarny: 94 316 08 31
 • Dział Ochrony: 94 316 08 27
 • Dział Ewidencji: 94 316 08 41
 • Dział Kwatermistrzowski: 94 316 08 45
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 316 08 25
 • Dział Łączności i Informatyki: 94 316 08 30
 • Dział Finansowy: 94 316 08 36
 • Służba Zdrowia: 94 316 08 26
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej