• Sekretariat: 32 453 96 00
 • Dowódca Zmiany: 32 453 96 15
 • Dział Organizacyjny: 32 453 96 36
 • Dział Kadr: 32 453 96 13
 • Dział Penitencjarny: 32 453 96 40
 • Dział Ochrony: 32 453 96 10
 • Dział Ewidencji: 32 453 96 60
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 453 96 70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 453 96 19
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 453 96 08
 • Dział Finansowy: 32 453 96 23 / 32 453 96 21
 • Służba Zdrowia: 32 453 96 30
 • Dział terapeutyczny: 32 453 96 65
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej