• Sekretariat: 71 363 11 57
 • Dowódca Zmiany: 71 391 74 70 / fax: 71 391 74 25
 • Dział Organizacyjny: 71 391 74 05
 • Dział Kadr: 71 391 74 05
 • Dział Penitencjarny: 71 391 74 13
 • Dział Ochrony: 71 391 74 22
 • Dział Ewidencji: 71 391 74 06 ; fax: 71 391 74 55
 • Dział Kwatermistrzowski: 71 391 74 41
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 391 74 04
 • Dział Łączności i Informatyki: 71 391 74 20
 • Dział Finansowy: 71 391 74 12
 • Służba Zdrowia: 71 391 74 39
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej