• Sekretariat: 71 363 11 57
  • Dowódca Zmiany: 71 391 74 70 / fax: 71 391 74 25
  • Dział Penitencjarny: 71 391 74 13 , 71 391 74 72
  • Dział Ochrony: 71 391 74 22
  • Dział Ewidencji: 71 391 74 06 ; fax: 71 391 74 55
  • Dział Kwatermistrzowski: 71 391 74 41
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 391 74 04
  • Dział Łączności i Informatyki: 71 391 74 20
  • Dział Finansowy: 71 327 25 14
  • Służba Zdrowia: 71 391 74 39
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej