Rejestracja na widzenia, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod wybranym numerem telefonu 519 354 498
 • Sekretariat: 77 462 44 83
 • Dowódca Zmiany: 77 462 27 40
 • Dział Organizacyjny: 77 462 44 88
 • Dział Kadr: 77 462 44 84
 • Dział Penitencjarny: 77 462 44 87
 • Dział Ochrony: 77 462 44 65
 • Dział Ewidencji: 77 462 44 70
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 462 44 67
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 462 44 85
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 462 44 61
 • Dział Finansowy: 77 462 44 74
 • Służba Zdrowia: 77 462 44 78
 • Oddział Terapeutyczny: 77 462 44 63
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej