• Sekretariat: (56) 668-97-00 wewn. 777
 • Dowódca Zmiany: (56) 668-97-00
 • Dział Organizacyjny: (56) 668-97-00 wewn. 776
 • Dział Kadr: (56) 668-97-00 wewn. 710
 • Dział Penitencjarny: (56) 668-97-00 wewn. 717
 • Dział Ochrony: (56) 668-97-00 wewn. 775, 703
 • Dział Ewidencji: (56) 668-97-00 wewn. 772
 • Dział Kwatermistrzowski: (56) 668-97-00 wewn. 705
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 668-97-00 wewn. 782, 749
 • Dział Łączności i Informatyki: (56) 668-97-00 wewn. 783, 786
 • Dział Finansowy: (56) 668-97-00 wewn. 706, 781
 • Służba Zdrowia: (56) 668-97-00 wewn. 731
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (56) 668-97-00 wewn. 785
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej