• Sekretariat: 42 675 06 01 fax 42 675 06 11
 • Dowódca Zmiany: 42 675 07 00
 • Dział Organizacyjny: 42 675 06 16
 • Dział Kadr: 42 675 06 15
 • Dział Penitencjarny: 42 675 06 70
 • Dział Ochrony: 42 675 06 40
 • Dział Ewidencji: 42 675 06 60
 • Dział Kwatermistrzowski: 42 675 06 80
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 42 675 06 69
 • Dział Łączności i Informatyki: 42 675 06 20
 • Dział Finansowy: 42 675 06 30
 • Służba Zdrowia: 42 675 07 01 fax 42 675 07 12
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej