• Sekretariat: 71 327 26 25
 • Dowódca Zmiany: 71 327 26 00 wewn. 111
 • Dział Organizacyjny: 71 327 26 31
 • Dział Kadr: 71 327 26 26
 • Dział Penitencjarny: 71 327 26 63
 • Dział Ochrony: 71 327 26 51
 • Dział Ewidencji: 71 327 26 44
 • Dział Kwatermistrzowski: 71 327 26 72
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 327 26 29
 • Dział Łączności i Informatyki: 71 327 26 30
 • Dział Finansowy: 71 327 26 35
 • Służba Zdrowia: 71 327 26 80
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej