• Sekretariat: 77 440 04 20 do 25 wewn. 105
 • Dowódca Zmiany: 77 440 04 20 do 25 wewn. 210
 • Dział Organizacyjny: 77 440 04 20 do 25 wewn. 151
 • Dział Kadr: 77 440 04 20 do 25 wewn. 152
 • Dział Penitencjarny: 77 440 04 20 do 25 wewn. 400, 401
 • Dział Ochrony: 77 440 04 20 do 25 wewn. 200, 201
 • Dział Ewidencji: 77 440 04 20 do 25 wewn. 450, 451, 452, 453, 454
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 440 04 20 do 25 wewn. 500, 506
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 440 04 20 do 25 wewn. 160
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 440 04 20 do 25 wewn. 300, 303
 • Dział Finansowy: 77 440 04 20 do 25 wewn. 350, 351
 • Służba Zdrowia: 77 440 04 20 do 25 wewn. 554
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej