• Sekretariat: 42 675 04 10
 • Dowódca Zmiany: 42 675 04 16
 • Dział Organizacyjny: 42 675 05 22
 • Dział Kadr: 42 675 04 17 lub 42 675 04 75
 • Dział Penitencjarny: 42 675 05 35
 • Dział Ochrony: 42 675 04 20
 • Dział Ewidencji: 42 675 04 60
 • Dział Kwatermistrzowski: 42 675 04 26
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 42 675 04 67
 • Dział Łączności i Informatyki: 42 675 04 80 lub 42 675 04 80
 • Dział Finansowy: 42 675 04 55
 • Służba Zdrowia: 42 675 04 37
 • Pokoje gościnne: 42 675 04 79
 • Dział Terapeutyczny: 42 675 05 30
 • Rekrutacja: 42 675 04 54
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej