sekretariat - 34 353 02 81
dowódca zmiany - 34 357 27 59
dział organizacyjny - 34 352 96 03
dział kadr - 34 351 33 60
dział penitencjarny - 34 357 27 40      
dział terapeutyczny - 34 357 27 47
dział ochrony - 34 357 27 57
dział ewidencji - 34 352 96 19 
dział kwatermistrzowski - 34 351 37 96
dział zatrudnienia osadzonych - 34 352 96 17
dział łączności i informatyki - 34 352 96 08
dział finansowy - 34 352 96 06, 34 353  96 07
służba zdrowia - 34 357 27 55

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej