• Sekretariat: wew. 101
 • Dowódca Zmiany: wew. 106
 • Dział Organizacyjny: wew. 103
 • Dział Kadr: wew. 103
 • Dział Penitencjarny: wew. 137
 • Dział Ochrony: wew. 105
 • Dział Ewidencji: wew. 134
 • Dział Kwatermistrzowski: wew. 114
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: wew. 142
 • Dział Łączności i Informatyki: wew. 124
 • Dział Finansowy: wew. 131
 • Służba Zdrowia: wew. 135
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej