• Sekretariat: 95 733 45 04
 • Dowódca Zmiany: 95 733 45 05
 • Dział Organizacyjny: 95 733 45 00 wew. 507
 • Dział Kadr: 95 733 45 06
 • Dział Penitencjarny: 95 733 45 09
 • Dział Ochrony: 95 733 45 25
 • Dział Ewidencji: 95 733 45 15
 • Dział Kwatermistrzowski: 95 733 45 33
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 95 733 45 18
 • Dział Łączności i Informatyki: 95 733 45 12
 • Dział Finansowy: 95 733 45 20 sprawy finansowe osadzonych 95 725 54 05/06
 • Służba Zdrowia: 95 733 45 36
 • Oddział Terapeutyczny: 95 733 45 00 wew. 633
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej