Ważne telefony

 

Sekretariat: tel. 86 215 35 83

                  fax 86 215 35 83 wewn. 510
Dowódca Zmiany: 86 215 35 83 wewn. 511
Dział Organizacyjny:86 215 35 83 wewn. 519
Dział Kadr: 86 215 35 83 wewn. 507 i 536
Dział Penitencjarny: 86 215 35 83 wewn. 523
Dział Ochrony: 86 215 35 83 wewn. 518
Dział Ewidencji: 86 215 35 83 wewn. 522, 312 i 505
Dział Kwatermistrzowski: 86 215 35 83 wewn. 504
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 86 215 35 83 wewn. 527
Dział Łączności i Informatyki: 86 215 35 83 wewn. 520
Dział Finansowy: 86 215 35 83: Depozyty osadzonych: wewn. 525, 313, Księgowość: wewn. 524, Główny Księgowy: wewn. 506
Służba Zdrowia: 86 215 35 83 wewn. 320

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej