Ważne telefony

Dział

Telefon

VOIP

Sekretariat

86 215 35 83
86 276 48 50

6 266 000

Sekretariat - faks

86 276 48 50

-

 

Dowódca Zmiany

86 276 49 18

86 215 35 85

6 266 300

Dowódca Zmiany - faks

86 216 62 10

86 215 35 85

-

Dział Organizacyjno-prawny

86 276 48 58

6 266 020

Dział Kadr

86 276 48 56

6 266 010

Dział Penitencjarny

86 276 48 83

6 266 140

Dział Ochrony

86 276 49 12

6 266 290

Dział Ewidencji - kierownik
Dział Ewidencji - z-ca kierownika

86 276 48 77
86 276 48 78

6 266 110
6 266 111

Dział Ewidencji - faks

86 276 48 82

-

Dział Kwatermistrzowski

86 276 48 67

6 266 070

Dział Zatrudnienia Osadzonych

86 276 48 76

6 266 106

Dział Łączności i Informatyki

86 276 48 65

6 266 060

Główny Księgowy

86 276 48 61

6 266 040

Dział Finansowy- płace funkcjonariuszy

86 276 48 62

6 266 041

Dział Finansowy- sprawy osadzonych

86 276 48 64

6 266 043 

6 266 042

Dzaił Finansowy- księgowość  86 276 49 31       6 266 044
Paczki osadzonych  

86 215 35 98

22 328 61 37 

22 328 61 34

 

Służba Zdrowia

86 276 49 10

6 266 210

Tekst audio
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej