• Sekretariat: 598330801
 • Dowódca Zmiany: ZK Czarne 598330711, 598330758, OZ Szczecinek 943729180, OZ Złotów ​672657124
 • Dział Organizacyjny: 598330810, 598330822, 598330851
 • Dział Kadr: 598339806, 598330808, 598330820, 598330844, 598330850
 • Dział Penitencjarny: ZK Czarne 598330880, 598330881, 598330883, ​Postpenit - 598330882, ​598330885, OZ Szczecinek 943729190, OZ Złotów 672657110
 • Dział Ochrony: ZK Czarne 598330884, 598330827, 598330827,​ OZ Szczecinek 943729187, OZ Złotów ​672657125
 • Dział Ewidencji: ZK Czarne 598330811, 598330813, ​Zwolnienia - ​598330888, Transporty/Wideo - 598330863, Statystyki - 598330821, ​598330861, Wyroki - 598330638, 598330862, Aktownia - 598330866, ​598330816, Przyjęcia - 598330863, Areszt - ​598330864, OZ Złotów 672657102
 • Dział Kwatermistrzowski: ZK Czarne 598330860, 598330830, 598330772, OZ Szczecinek ​943729188, OZ Złotów 672657117
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: ZK Czarne 598330650, 598330799, 598330814, ​598330651, ​598330653, OZ Szczecinek 943729192, OZ Złotów 672657101
 • Dział Łączności i Informatyki: Informatyka - 598330729, 598330707, 943729195, ​672657105, Łączność - 598330702, 598330722, ​598330732, 943729195 , 598330733, 598330606
 • Dział Finansowy: Budżet - 598330817, 598330699, Płace - 598330819, 598330723, Depozyt - 598330873, 598330875, 598330876, 598330694, 598330698, Kasa - 598330818
 • Służba Zdrowia: Szpital - 598330877, Kartoteka - 598330798, Ambulatorium - 597330727, Apteka - 598330865, Fizykoterapia - 598330778, Kinezyterapia - 598330777
 • Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych: Kierownik - 598330858
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego: 598330670
 • Dział Dozoru Elektronicznego: 598330859
 • Dział Terapeutyczny: 598330742, 598330796
 • Ochrona informacji niejawnych: 598330639
 • Ochrona danych osobowych: 598330639
 • Radca prawny: 598330886
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej