• Sekretariat: 59 833 08 01
 • Dowódca Zmiany: 59 833 07 11 / 59 833 07 58
 • Dział Organizacyjny: 59 833 08 22 / 59 833 08 10
 • Dział Kadr: 59 833 08 08 / 59 833 08 44 / 59 833 08 20
 • Dział Penitencjarny: 59 833 08 80 / 59 833 08 81
 • Dział Ochrony: 59 833 08 84 / 59 833 08 28
 • Dział Ewidencji: 59 833 08 11 / 59 833 08 12 / 59 833 08 21
 • Dział Kwatermistrzowski: 59 833 08 30 / 59 833 08 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 59 833 08 14
 • Dział Łączności i Informatyki: 59 833 07 07 / 59 833 07 02
 • Dział Finansowy: 59 833 08 15 / 59 833 08 73
 • Służba Zdrowia: 59 833 07 70
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej