• Sekretariat: 33 851 32 20
 • Dowódca Zmiany: 33 851 32 90
 • Dział Organizacyjny: 33 851 32 28
 • Dział Kadr: 33 851 32 24
 • Dział Penitencjarny: 33 851 32 80
 • Dział Ochrony: 33 851 32 50
 • Dział Ewidencji: 33 851 32 40
 • Dział Kwatermistrzowski: 33 851 32 70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 33 851 32 26
 • Dział Łączności i Informatyki: 33 851 32 48 / 33 851 32 49
 • Dział Finansowy: 33 851 32 60 / 33 851 32 61
 • Służba Zdrowia: 33 851 32 81
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej