• Sekretariat: 85 662 85 52
 • Dowódca Zmiany: 85 662 85 40
 • Dział Organizacyjny: 85 662 85 66
 • Dział Kadr: 85 662 85 55
 • Dział Penitencjarny: 85 662 85 75
 • Dział Ochrony: 85 662 85 60
 • Dział Ewidencji: 85 662 85 76
 • Dział Kwatermistrzowski: 85 662 85 62
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 85 662 85 72
 • Dział Łączności i Informatyki: 85 662 85 74
 • Dział Finansowy: 85 662 85 65
 • Służba Zdrowia: 85 662 85 85
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej