• Sekretariat: 22 782-73-00, Fax 22 782-71-60
  • Dział Kadr: 22 782-74-00
  • Dział Ochrony: 22 782-96-43
  • Dział Kwatermistrzowski: 22 782-75-70
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 22 782-96-08
  • Dział Łączności i Informatyki: 22 782-96-04
  • Dział Finansowy: 22 782-72-60
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej